جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

قهرمانان کشتی کرمانشاه

بهرام‌جلیلیان

بهرام‌جلیلیان

جوادنجاتی✍️: بیوگرافی یکی از کشتی گیرانی که با درخشش نوید روزهای خوبی برای کشتی فراموش شده فرنگی کرمانشاه را میداد ولی متاسفانه خیلی زود چراغ عمر قهرمانیش در کوران ناملایمت ها خاموش شد و به سرنوشت خیلی از قهرمان های ناکام دیارش دچار شد!! خوشحالم افتخار داشتم و چند دقیقه ای پای درد دل های یکی از صدها جوان گوش کشته ومظلوم دیارمان بنشینم و ثبت کنم این دل نامه تلخش را برای آیندگان :بهرام جلیلیان... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :