چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۱

بایگانی نویسنده

دیدگاه غلط عمرقهرمانی

دیدگاه غلط عمرقهرمانی

جوادنجاتی✍️:دیدگاه غلط عمر قهرمانی یک کشتی گیر تا ۲۷ و ۲۸ سال است در ایران همیشه حاکم بوده!! کشتی گیر هنوز ۳۰ سالش نشده نظر میدهند پیر و تمام شده است با نگاهی به تیم آمریکا و فوق ستاره هایی چون  بارز ، تیلور یا لوپز افسانه ای و  الکسانیان ، آک گول و …. می بینیم که سن فقط یک عدد است آیتم های زیادی وجود دارد که باید همگی در کنارهم و در یک راستا جلو بروند که یک قهرمان در مسیر سخت وکوران قهرمانی... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای

  • بدون دیتا
  • نحوه مشاهده :