چهارشنبه, 17 آذر 1400

بایگانی نویسنده

دلنامه ای تلخ لیگ برتر:

دلنامه ای تلخ لیگ برتر:

‍ #جوادنجاتی✍️: امسال هم در بین تیم های شرکت کننده در مسابقات سراسری لیگ برتر کشتی جای کرمانشاه خالی است ما به این بی مسئولیتی ها و کمبود ها و بی اعتمادی های اسپانسرها در این سالهای رکود و تلخی عادت کرده ایم و البته همون بهتر تیمی داده نشود که با این شرایط رکود و خراب کشتی کرمانشاه به زنگ تفریح استانها دیگه در مسابقات تبدیل شویم ! وقتی هیچ پشتوانه سازی نشده و جوان جویای نامی در هیچ... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای

  • بدون دیتا
  • نحوه مشاهده :