دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰

1394

نگاهی به شخصیت یه قهرمان مردمی:

نگاهی به شخصیت یه قهرمان مردمی:

جوادنجاتی✍️: نگاهی به شخصیت یک قهرمان : به قلم بنده را بخوانید ؛ همه ما در ادوار مختلف زندگی افرادی خاص باتوانایی های خارق العاده در گرایش های مختلف را دیده ایم و بعضاً مدت ها دنبال کننده شان بوده ایم و یا حتی آنها را الگوی خودمان قرار داده ایم . یک قهرمان برای جای گرفتن در دل مردم و ماندگار شدنش باید در کنار تمرینات مستمر و حرفه ایش روح و قلب خود رانیز پرورش دهد که فردی تک بعدی نباشد... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای

  • بدون دیتا
  • نحوه مشاهده :