جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

کشتی

کشتی

1417719262135

کشتی در اسلام:

کشتی گرفتن از نظر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بدون اشکال و بلکه مطلوب بوده است. در تاریخ نقل کرده اند که ایشان از جایی می گذشت و دو نفر را دید که کشتی می گیرند. آن حضرت صلی الله علیه و آله آن دو را از کارشان منع نکرد و با این عمل، نشان داد که اسلام با کشتی گرفتن مخالف نیست. همچنین ایشان امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام را در کودکی به کشتی گرفتن و زورآزمایی با یکدیگر تشویق می کرد. نیز از عادت های حضرت ابوطالب علیه السلام پدر امام علی علیه السلام این بود که پسران و برادرزاده های خود را به کشتی گرفتن وامی داشت و در این میان، علی علیه السلام همواره پیروز بود و بر آنان غلبه می کرد.

ویژگی مربیان کُشتی:

با نگاهی به متن های ارزشی درباره ورزش های کهن ایرانی چون کشتی، در می یابیم که همواره اخلاق یکی از همراهان همیشگی ورزش بوده است. مولانا واعظ کاشفی، ویژگی های مربی کشتی را چنین بر می شمارد: «اگر پرسند: آداب استادان کُشتی چند است؟ بگو: اوّل آنکه خود پاک و بی علت بُوَد؛ دوم آنکه شاگردان را به پاکی ارشاد و هدایت کند؛ سوم آنکه بخیل نباشد و چیزی از شاگردان دریغ ندارد؛ چهارم آنکه مُشفق بر شاگردان باشد؛ پنجم آنکه به مال شاگردان خود طمع نداشته باشد…؛ ششم آنکه هر یک را به قدر قابلیت او تعلیم دهد؛ هفتم آنکه ریا نکند؛ هشتم آنکه اگر کسی بد کُشتی گرفت، تضعیف روحیه او نکند؛ دیگر آنکه از علم کشتی باخبر باشد، بد شاگردان را نخواهد و در هیچ معرکه، ذکر پیر و استاد خود را فراموش نکند».

ویژگی کُشتی گیران :

یکی از اندیشمندان اسلامی، درباره ویژگی های کشتی گیران می گوید: «آداب کشتی گیر دوازده تاست: اول آنکه درست باشد و با راستی برخورد کند؛ دوم آنکه پارسا باشد؛ سوم آنکه نیکو سیرت باشد؛ چهارم آنکه نیک نیّت باشد؛ پنجم آنکه در اطاعت الهی کوتاهی نکند؛ ششم آنکه خدمت استادان به صدق کند؛ هفتم آنکه بر هیچ کس حَسَد نبرد؛ هشتم آنکه هر چه دارد فدای پیر خود کند؛ نهم آنکه دو رنگ و نیرنگ باز نباشد؛ دهم آنکه دل ها را به دست آورد؛ یازدهم آنکه به زور خود مغرور نباشد؛ دوازدهم آنکه به شکست خصمْ دل خوش ندارد».

 

 

نام تعدادی از فنون کشتی :

 

.) آرنج دوطرف – آرنج سرپا – آفتاب مهتاب – اشگل گربه – افلاک – النگه باخته – اسیاب بادی – بار انداز – باقولان – بز کش – بقل رومی – بند اشتر -پابند – پاگیر – پت پا – پس کاسه – پیش کاسه – پلنگ گیر – پنیر تپان ـ پیش انداز – تو حلق – چرخ کمر – چنگگ – حصیر مال – حمال بند – تو دلی – یک دست یک پا – زشت و زیبا – رکابی – رکبی – زیر گرفتن یک خم دو خم – سگگ سرپی – سگگ دوبل – عقربک – قفل قیصر – کنده یک چاک ـ کنده خورجین – فیتیله پیچ – فیتیله بار انداز – فیتیله کنده – بلغاری – سرو ته یکی – قوچ بند – کلاته – فیتو – دست در مخالف – دست بالا دست -لانگ – لنگ تندر – تندر -دوخم انفجاری – میون کوب – دستو -یک دست دو دست – سالتو – پیچ پیچک -کول انداز – فن کمر – پیچ کمر – سوبلس – مشق سقا – دست زیر کتف – و…..

 

البته مجال نمیده که اسم کل فنون کشتیرو بنویسم از وقت خارجه ولی میشه گفت حدود ۳۶۰ تا فنون کشتی داریم که خیلی  از آنها مربوط به فنون  ترکی  مغلی  روسی و … می باشد ولی عمده فنون مربوط به ایران میشه  که از قدیم بوده . ولی با این حال و با این همه فنون زیبا می در کشتی فقط شاهد حول دادن کشتی گیران هستیم نه آن همه فنون زیبا !!!

 

امام علی حبیبی دارای طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن از فنی ترین کشتیگیران آن دوران بوده و خالق فن یک دست و یک پا و این فن زیبا رو به دنیا زد . خیلی ها بودن که فنی بودن  غلامرضا تختی – حبیب الله بلور – عبد الله موحد – و…… باشد روزی که کشتی با فن جولو بره نه با قدرت !

پیگیری پایگاه تخصصی کشتی کرمانشاه Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط جواد نجاتی در پنجشنبه, 14 اسفند 1393 ساعت 6:54 ق.ظ