جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

حتما این دلنامه را بخوانید…

حتما این دلنامه را بخوانید…

جوادنجاتی✍️: فردوسی ،درکتاب شاهنامه، رستم پسر زال را «جهان‌پهلوان» خوانده‌است.

بعد از رستم افسانه ای در کل تاریخ ایران جهان پهلوان پوریای ولی نام آور ترین مرد این مرز و بوم را داریم که در قرن هفتم میزیسته و روایت هایی عجیب از مرام ، معرفت و بزرگی روح این مرد نیک سینه به سینه به ما رسیده است بعد این فرزند خلف ایران ، دیگر ستاره ای در آسمان پهلوانی این مرز و بوم ندرخشید تا بعد از قرن ها نوبت به ستاره ای جدید و تکرار نشدنی در  تاریخ معاصر ایران  غلام‌رضا تختی  رسید که به‌عنوان «جهان‌پهلوان» از او یاد می‌شود که همگان با بزرگ منشی و دل دریایی و روح آسمانیش آشنا هستیم .

نکته اول : متاسفانه جدیدا شاهد هستیم این وصف گرانقدر را به هرکس میچسبانند همراهان عزیزم بیایید هر قهرمان و یا هر شخصی را بزرگ نکنیم و باعث و بانی آن نشویم که از جایگاه واقعی خود به در شود! که در تمام لغزش ها و غرور ها و هر حاشیه‌ای که در دنیای خودش گرفتار شود ماهم شریک خواهیم شد.

نکته دوم: در کل تاریخ درخشان ایران زمین فقط سه نفر این مقام و منصب بزرگ را لایق بوده اند : فردوسی در شاهنامه رستم دستان را جهان پهلوان خطاب کرد بعد از قرن ها جهان پهلوان پوریای ولی ظهور کرد و بعد از سیزده قرن جهان پهلوان غلام رضا تختی تک گل باغ پهلوانی شایسته این لقب شد , نه کسی تختی زمانه است نه جهان پهلوان ! حرمت این نام را نشکنید و برای آیندگانمان این میراث و این تاریخ و این نام با افتخار را بکر و دست نخورده بگذارید همانطوری که سینه به سینه به ما رسیده است .

پی نوشت: خبرنگاران ، مجریان ، ورزشی نویسان ، مربیان ، مسئولین و… مراقب لفاظی های بچگانه خودتان باشید چه کسانی را جهان پهلوان یا تختی زمان خطاب میکنید هیچکس در این زمان معاصر لیاقت این نسب را ندارد تختی شدن یعنی تنها ماندن , یعنی سوختن در کنار مردم برای مردم , یعنی پشت با زدن به تمام تعلقات مادی و دنیایی ، یعنی غربت ، یعنی پروازی غریبانه با بالهای شکسته و زخمی به آسمانها …

تختی زنده است …. #پهلوان باشیم …

جواد نجاتی✍:::

پیگیری پایگاه تخصصی کشتی کرمانشاه Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط جواد نجاتی در یکشنبه, 19 دی 1400 ساعت 3:19 ب.ظ