- پایگاه تخصصی کشتی کرمانشاه - http://koshti-kermanshah.com -

پهلوانان اسلام آباد غرب

+۲۱ [1]
[1]

1417857053903 [2]

یادی از قهرمانان و کشتیگیران اسلام آباد غرب … سردار شهید داریوش ریزه وندی / اردشیر بلند اقبال / تیمور مرادی / غلامعلی فتاحی / مجتبی حسینی / اسفندیار غلامی / مرتضی حسینی / عادل بلند اقبال / جوانمرگ عادل عجمی / هرمز ابراهیمی / شهرام محمدی / داریوش نظری / جوانمرگ شهرام رستمی / پهلوان سجاد عالیبری محمدی / احسان امینی و …

اردشیربلنداقبال [3]

اردشیر بلند اقبال : نفر سوم بزرگسالان آسیا / نفر پنجم امیدهای چهان / قهرمان و نایب قهرمان بزرگسالان کشور و …

تیمور مرادی [4]

تیمور مرادی : قهرمان بزرگسالان کشور / نفر دوم جام تختی / نایب قهرمان جام یارگین / نایب قهرمان کارگران جهان

مجتبی حسینی [5]

مجتبی حسینی : قهرمان و نایب قهرمان چندین دوره بزرگسالان کشور / نفر دوم جام تختی / مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان نفر اول / جام یاشاردوغو نفر اول

بات [6]

شهرام محمدی : سوم بزرگسالان کشور / نفر سوم جام تختی / نفر دوم جام دانکلف / قهرمان مسابقات بخارست رومانی که سکوی این مسابقات واقعا بیاد ماندنی بود و نفرات بعد از این قهرمان کرمانشاهی بارزاکوف  قهرمان المپیک و عباس حاجکناری قهرمان جهان بودند

داریوش ریزه وندی [7]

سردار شهید داریوش ریزه وندی قهرمان چندین دوره کشور در رده های مختلف که در جنگ تحمیلی هم از سرداران و فرماندهان ارشد سپاه بودند و فرمانده گردان کمیل ...

عادل بلند اقبال : قهرمان بزرگسالان کشور / قهرمان جوانان کشور و عضو تیم ملی و شرکت در مسابقات جوانان جهان / عضو تیم ملی و شرکت در مسابقات ارتشهای جهان / قهرمان مسابقات فرانسه

مرتضی حسینی : قهرمان جوانان و بزرگسالان کشور

هرمز ابراهیمی : قهرمان بزرگسالان کشور

اسفندیار غلامی : قهرمان بزرگسالان کشور

اکبر رشیدی : از قهرمانان خوب اسلام آباد غرب و ریس هیت کشتی این شهرستان که تلاش زیادی برای کشتی دیارش انجام میدهد

1417768202348 [8]

پهلوان سجاد محمدی از جوانان با اخلاق و قهرمان اسلام آباد قهرمان کشور / نفر سوم جام تختی / پهلوان کشور / قهرمان دو دوره جام جایزه بزرگ هندوستان

حجت الله تدرو : چندین دوره قهرمان کشور در مسابقات مختلف / نیروهای مسلح / بزرگسالان و …برنده خیلی از  خوب های ۷۴ کیلوی کشور هادی حبیبی / رضا رمضان زاده / صادق گودرزی مهدی برایتی

+۲۱ [1]
[1]