پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دلنامه تلخ این روزهای کشتی کرمانشاه

دلنامه تلخ این روزهای کشتی کرمانشاه

جوادنجاتی✍️ :

یک اصل مهم که در طول تاریخ در عرض جغرافیا به اثبات رسیده، اینست که “قدرت بدون نقد فساد می آورد”

انتقاد ، انتقاد ، انتقاد از فدراسیون کشتی و اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه : بر چه مبنا و حسابی روسای این پنج هیئت و دیگر افراد صاحب رای را انتخاب کرده و برای انتخابات ریاست هیئت کشتی استان آورده اند : با احترام خاص و قلبی به گوش شکستگان عزیز و مظلوم این پنج شهرستان که ازمظلوم ترین شهر ها هستند و از دیگر صاحبان رای چند سوال دارم : اول: در دنیای کشتی و عالم مدیریت و کارشناسی روز کشتی این عزیزان رزومه خود را شفاف بیان کنند! دوم: برنامه هایی که در شهرهایشان و در مدیریت کشتی داشته اند را ریز به ریز اعلام کنند و بگویند که توانسته اند چقدر از آنها را عملیاتی کنند! سوم : کارهای مثبتی که در شهرهای این استان برای پیشرفت کشتی و استعدادیابی انجام داده اند را بیان کنند!

راستی عزیزان: #هرسین کجاست!#اسلام آباد کجاست!#کنگاور کجاست!

لطفا این بازی را تمام کنید با نگاهی به اسامی رای دهندگان که در کانال گوش شکسته ها ذکر شده است دقیقا مشخص است رئیس کیست و اسم چه کسی از برگه های رای خارج خواهد شد ! با اعصاب و روان دلسوزان واقعی و اندک جوانان گوش شکسته این دیار بازی نکنید وقتی همه چیز از فدراسیون تا اداره ورزش مشخص است!

کشتی کرمانشاه و باغ خشک و بی ثمر و سالن های مخروبه و خالیش برای شما و کسانی که برایتان هورا میکشند ، صبح قیامتی هم هست شما میمانید و آه و حسرت و نفرین یک استان مظلوم و جوانانش ….

کشتی کرمانشاه را_دریابیم

جواد نجاتی✍:

پیگیری پایگاه تخصصی کشتی کرمانشاه Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط جواد نجاتی در یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۵:۰۹ ب٫ظ