جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

تقدیم به علیرضادبیر

تقدیم به علیرضادبیر

جوادنجاتی✍:

پیرو مطلب منتشره دیروزم برخودم واجب دانستم اصلاحیه ای امشب پست کنم چون سوتفاهم زیادی برای همراهان پیش آمده :

زمانی که پهلوان علیرضادبیر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند نورامیدی در دل همه دلسوزان واقعی به وجود آمد و به آینده کشتی در ایران عزیزمان امیدوار شدیم چون ایشان فردی با انگیزه و متعهد هستند و در این مدت هم حرکت فدراسیون واقعا رو به جلو بوده است ، از شروع دوباره لیگ که دل تمام گوش شکستگان و قهرمانان را شاد کرد تا جمع کردن تیمی دلسوز و سالم در فدراسیون کشتی و سرکشی های مستمر و از نزدیک پای صحبت دلسوزان کشتی نشستن .

قلم انتقاد ما هیچ وقت از نوشتن نمی ایستد و دیروزهم با کلیپی که از محسن مدهنی منتشر شد دل تمام جامعه کشتی شکست و با او همراه شدیم ولی مطلبی که من منتشر کردم معنی رد کردن رئیس فدراسیون کشتی و تیم ایشان نیست که مدت کمی است مشغول کار کردن هستند ، کشتی نویسانی امثال جوادنجاتی هم رسالتی قلبی در قبال عزیزانی چون مدهنی داریم که بدانند فراموششان نکرده و درکنارشان هستیم .

من شرح وظایف فدراسیون را میدانم ، محدودیت های مالی زیادشان و کمبودهای هایی که فدراسیون با آن رو برو است ولی از شخص علیرضا دبیر انتظار داریم که همچون این مدت کوتاه در ادامه هم با قدرت پیش بروند و زبان گویای جوانان قهرمان کشتی باشند و دادشان را به مسئولین خنثی دولتی برسانند .

لازم به ذکر است در زمان ریاست قبلی فدراسیون نه کسی جرات انتقادی داشت نه ایشان گوش شنوایی برای کشتی نویسان داشتند جز معدود بله قربان گوهایی که رسانه شخصی ایشان بودند پس اگر من مطلب و انتقادی به پهلوان دبیر کرده و انتشار دادم بخاطر روح بزرگ و گوش شنوای ایشان بود و همینجا اعلام میکنم باتمام توان در کنار فدراسیون کشتی هستم و امیدوارم به روزهای خوب آینده .

کشتی کرمانشاه را دریابیم

جواد نجاتی✍:

پیگیری پایگاه تخصصی کشتی کرمانشاه Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط جواد نجاتی در چهارشنبه, 05 آذر 1399 ساعت 5:48 ب.ظ